Tarieven

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de beroepsverenging van de klassiek homeopaten, de NVKH.  De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. 

Dit betekent voor u dat de consulten geheel of gedeeltelijk worden vergoed, afhankelijk van uw polis. De alternatieve behandelingen vallen niet onder het eigen risico.


De kosten van een consult variëren tussen de  45,00 en 90,00 euro, afhankelijk van het soort consult (acuut of chronisch) en het verloop. De begeleiding tussen de consulten door zitten bij de consultprijs in evenals de ruikdoseringen. Overige homeopathische middelen worden in rekening gebracht. 

Bij verhindering kan een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos, uitsluitend telefonisch, worden geannuleerd. Niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht. 


Betaling van de facturen 

De betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Dit kan bij voorkeur via betaalverzoek of door overboeking / contant. U dient de factuur in eerste instantie aan mij te voldoen. Achteraf kunt u de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze zal het gedeelte waar u recht op heeft aan u terugbetalen. 

Bij betalingsproblemen zal in eerste instantie door mij twee schriftelijke herinneringen worden verstuurd. Indien aan het openstaande bedrag nog niet voldaan is, draag ik de openstaande facturen over aan een incassoservice. Deze zal het verder afhandelen. De kosten voor een eventuele incassoprocedure zijn voor rekening van de patiënt.