Werkwijze

.

Als klassiek homeopaat ga ik met u in gesprek over onderwerpen als uw klacht, eerdere ziektes, medicijngebruik en uw levensloop.
Op basis van deze informatie maak ik een behandelplan.
Dit is altijd maatwerk en precies op u afgestemd in middelenkeuze, gevoeligheid, erfelijke belasting, fysieke-,  mentale- en emotionele symptomen.

Na een eerste consult wordt een vervolgconsult gepland voor 2 tot 4 weken later. Op het moment dat de behandeling voorspoedig verloopt is de gemiddelde tijd tussen de consulten 8 tot 12 weken.

De homeopathische behandeling kan ik extra ondersteunen met behulp van de Merkaba Technieken. Door een lichte aanraking met mijn handen geef ik extra energie aan de levenskracht om het helingsproces te ondersteunen.


Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).    De gegevens in het cliĆ«ntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 


Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Hiervoor wordt alleen het middelenoverzicht gebruikt en niet uw dossier.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Privacy zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling bijvoorbeeld  "homeopathische behandeling" 
 • de kosten van het consult